Visie

De kern van projectontwikkelen anno 2012 is het vroegtijdig samenbrengen van alle stakeholders en het faciliteren van de gebruikers en uitbaters. Zij bepalen of een locatie en een project succesvol kunnen zijn.  

Het is in de complexe wereld van nu niet eenvoudig om te kunnen en te mogen bouwen. Vaak moet het bestemmingsplan aangepast worden, een lastige procedure, waarbij elke gemeentelijke afdeling en de diverse omwonenden hun zienswijze willen geïmplementeerd krijgen voordat ze medewerking verlenen. Er is een technische context, waarin de normen steeds strenger worden, en de bouwkosten toch binnen budget gehouden moeten worden. De grondkosten zijn erg hoog. Aan de financiering zijn tal van voorwaarden verbonden en het wordt moeilijker om grootschalige kredieten te krijgen, gezien ook de terughoudendheid op de kopersmarkt. En zo zijn er nog een aantal factoren, die maken dat we steeds meer risicoloze projecten gebouwd zien worden. Om de commerciële winst te garanderen bouwt men dat wat het best in de markt ligt, veel dertien in een dozijn, en probeert men qua proces de opzet zo simpel mogelijk te houden.

Maar eigenlijk is er zoveel uit te halen. Doelgroepen zoeken juist speciale plekken. De gemeente wil juist een subtiel plan dat aansluit bij de omgeving. Er zijn genoeg kopers en gebruikers die geïnteresseerd zijn als ze zelf een deel mee kunnen bepalen. Banken en investeerders willen erin stappen als er maar een mooi plan ligt, want iedereen herkent kwaliteit en duurzaamheid.

Mensen willen steeds meer iets wat echt bij hun past. Dit betekent niet meer zomaar over de gebaande paden lopen, maar inventief zijn, onderzoeken en ondervragen, en de diverse partijen laten participeren in de totstandkoming van het project.

Het liefst heb je al de kopers al gevonden en erbij betrokken voordat er gebouwd gaat worden. Daardoor neemt de kredietbehoefte af en wordt het risico een stuk kleiner. Tegelijkertijd wordt de potentie van een project veel groter. Je hoeft niet meer te bouwen voor de ‘grote onbekende’, maar je kunt iets op maat maken. Hierdoor is er veel meer uit een locatie te halen en kan een budget zinvoller worden besteed. Bovendien wordt ook het draagvlak bij gemeente en belanghebbenden veel groter om in de omgeving iets te kunnen en mogen veranderen.

 

In de projecten van Maliespoor durven we om het proces aan te gaan, houden we de lijnen kort en focussen we op de essentie – een mooi plan. 

De winst komt er vanzelf uit, want voor alle betrokkenen is een mooi plan te hebben ontworpen, gerealiseerd en gebouwd en om het met plezier te bewonen en effectief te kunnen gebruiken al de winst op zich.

Zo creëren we meer waarde, met het object zelf, en op de locatie, en dan blijkt dat degenen die het kapitaal verschaffen en de grond inbrengen er ook wel bij varen.