Home

Maliespoor staat voor de nieuwe vorm van projectontwikkeling, waarbij de gebruiker voorop staat en in een vroeg stadium in het proces betrokken wordt. Door de levensstijl en specifieke woon- en gebruikswensen centraal te stellen, creëren we meer waarde, en worden moeilijke kavels en moeilijke situaties een bron van ontwikkeling en inspiratie.

 

 Samen Bouwen

Samen bouwen, ofwel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap heeft de toekomst. Hierbij kunnen mensen zelf in grote mate bepalen hoe hun huis of kantoor en werk- en leefomgeving eruit komt te zien. Wij brengen mensen samen en assisteren groepen die zelf willen bouwen. Het zoeken naar kavels, het afstemmen van de (woon)wensen, het opzetten van een financieringsplan, het ontwerpen en bouwen binnen budget, etc. zijn zaken waarin wij onze methodieken en onze expertise aanbieden.

Gebruiker centraal stellen

Koop een woning of huur een bedrijfsruimte in één van onze projecten. U wordt in een vroeg stadium betrokken bij de indeling en functionaliteit van het gebouw en helpt zo mee bij het vormgeven van bijzondere concepten. Maliespoor koopt gronden en panden en ontwikkelt deze tot aan de sleutelklare oplevering.

Locaties ontwikkelen

Wij initiëren projecten en wij helpen grond- en pandeigenaren om projecten te realiseren. Als projectpartner overzien wij de hele bandbreedte van de commerciële opzet, functiekeuze en het benaderen van de juiste doelgroepen, tot ontwerp, aanbesteding en bouw. Wij gaan joint-ventures aan of treden op als adviseurs in het ontwikkeltraject. In elke samenwerkingsvorm tussen de projectpartners draait het in essentie om het gezamenlijk ontwikkelen en uitwerken van een succesvolle visie op de locatie.

Investeren

U kunt, tegen een afgesproken rendement, of als projectpartner met ondernemersrisico, investeren in onze projecten. Hiermee investeert u in duurzame kwaliteit van de gebouwde omgeving, en deze behoudt altijd haar waarde.
 
Bewaren